GEBRUIKSVOORWAARDEN
McTalent.nl is onderdeel van McCoy & Partners B.V. Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze Web Site en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Web Site aangeboden worden (“Informatie”). Door de Web Site te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door McCoy & Partners worden gewijzigd. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze Web Site.

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID
De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. McCoy & Partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de Web Site, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van McCoy & Partners. Ook sluit McCoy & Partners aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.

PRIVACYBELEID
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in connectie met deze Web Site zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van McCoy & Partners. De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Privacy Policy zoals weergegeven op deze Web Site.

LINKS
Deze Web Site kan links naar internet websites van derden bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt McCoy & Partners geen verantwoordelijkheid. Het Privacybeleid van McCoy & Partners is niet van toepassing op het verwerken van uw persoonlijke gegevens via deze websites van derden.